DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocukluk Çağı Psikopatolojileri ve Suça Sürüklenme BAG   523 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Sunay FIRAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Çocuk ve ergenlik donemi gelişim sürecini bilme ve bu dönemlerde çocuk ve ergenlerde görülen ruhsal bozuklukları bilme ve suç ile ilişkisi kavrayabilme
Dersin İçeriği
Çocuk ve ergenlik döneminde yaşanan ruhsal gelişim konusunda bilgi verilir ve bu dönemlerde gözüken ruhsal davranış bozukluklarının patolojisi hakkında bilgi edinir ve bunların suç olan ilişksini tartışmak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bağımlılık alanında gerekli bilgileri sistematik biçimde kavrar.
2) Bağımlılık alanı ile ilgili araştırma metodlarını uzmanlık düzeyinde bilir.
3) Adli Sosyal Bilimler alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi ulusal ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilir.
4) Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.
5) Toplumla, Bilimsel camiayla ve meslektaşları ile Adli Sosyal Bilimler alanına giren konularda iletişim kurabilir, bilgi aktarabilir ve alabilir.
6) Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilir
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)