DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bağımlılık ve Önleme Çalışmaları BAG   552 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fulya CENKSEVEN ÖNDER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin bağımlılıkla mücadelede okul temelli önleyici çalışmalar hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste bağımlılıkla mücadelede önleyici çalışmaların önemi ve stratejiler, önlem çalışmasının başarısını etkileyen etmenler, öğrenci, öğretmen ve anne-babaların eğitiminde temel ilkeler, Dünyada ve Türkiyede önleme çalışmaları ele alınmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bağımlılıkla mücadelede önleme çalışmalarının önemini ve ilkelerini bilir.
2) Öğretmen, öğrenci ve ebeveyn eğitiminde temel ilkeleri bilir.
3) Türkiye ve Dünyadaki önleme çalışmalarının içeriğini bilir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bağımlılık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgileri kavrar.
X
2
Bağımlılık alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Bağımlılık alanındaki etik ilkelerin birey ve toplum için önemini kavrar.
X
4
Bağımlılığın biyolojik, psikolojik ve sosyal temellerini açıklar.
X
5
Çocuk, ergen ve yetişkinde bağımlılıkla ilişkili olabilecek psikopatolojileri tanımlar.
X
6
Bağımlılıkla ilgili yasaları ve yasal süreci kavrar.
7
Bağımlılık alanında yapılan bilimsel makaleleri inceler.
X
8
Bağımlılık alanında bilimsel araştırma yöntemlerini uygular
9
Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
X
10
Bağımlılık alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
11
Bağımlı olgulara yönelik görüşme tekniklerini kullanır.
12
Bağımlılık alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
13
Bağımlılıkla mücadelede koruyucu, önleyici çalışmaları yapar.
X
14
Alanla ilgili kazanılan bilgiyi, becerileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.
X
17
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
18
Bağımlılık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır
X
19
Bağımlılık alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
20
Bağımlılık alanına yönelik uygulamalarda yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı: Kapsamı, önemi ve kurallar Ders içeriğinin ve kaynaklarının gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
2 Bağımlılıkta risk ve koruyucu faktörler Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Önleme, önemi ve stratejiler Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Önlemenin ilkeleri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Öğretmen eğitimi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
6 Öğrenci eğitimi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Ebeveyn eğitimi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Türkiyede önleme çalışmaları Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Türkiyede önleme çalışmaları Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Dünyada önleme çalışmaları Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
12 Dünyada önleme çalışmaları Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Örnek önleme çalışmalarının incelenmesi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Örnek önleme çalışmalarının incelenmesi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
15 Örnek önleme çalışmalarının incelenmesi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar