DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği BAG   550 2 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bilimsel araştırma ve yayında dikkat edilmesi gereken hususlar, materyal metot kullanımı, yasa-yönetmelik, literatür taramaları, etik kurallar, bilimsel araştırma, eser ve makale yazım kuralları,literatür tarama, metin içinde ve kaynaklar bölümünde literatür gösterimi,bir makale veya projede intihal taramasını öğrenmek.
Dersin İçeriği
Bilimsel bir çalışmanın hazırlanmasında, giriş, materyal ve metot, literatür taraması,araştırma bulguları, tartışma, sonuç, kaynaklar bölümleri hakkında bilgi sahibi olmak, yasa ve yönetmeliklere ve etik kuralları hakkında bilgilenmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilimsel araştırma nasıl yapılacağı konusunda bilgi sahibi olur
2) Bilimsel bir projenin nasıl yazıldığı hakkında bilgi sahibi olur
3) Literatür tarayabilir ve kaynak göstermeyi bilir
4) Atıf yapmayı öğrenir
5) Bilimsel makale hazırlar
6) Bilimsel etik kurallarını öğrenir
7) Yasa ve yönetmelikleri öğrenir
8) Proje sunusu yapar
9) Proje sonuç raporu hazırlar
10) Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemleri öğrenir
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bağımlılık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgileri kavrar.
2
Bağımlılık alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3
Bağımlılık alanındaki etik ilkelerin birey ve toplum için önemini kavrar.
4
Bağımlılığın biyolojik, psikolojik ve sosyal temellerini açıklar.
5
Çocuk, ergen ve yetişkinde bağımlılıkla ilişkili olabilecek psikopatolojileri tanımlar.
6
Bağımlılıkla ilgili yasaları ve yasal süreci kavrar.
7
Bağımlılık alanında yapılan bilimsel makaleleri inceler.
8
Bağımlılık alanında bilimsel araştırma yöntemlerini uygular
9
Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
10
Bağımlılık alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
11
Bağımlı olgulara yönelik görüşme tekniklerini kullanır.
12
Bağımlılık alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
13
Bağımlılıkla mücadelede koruyucu, önleyici çalışmaları yapar.
14
Alanla ilgili kazanılan bilgiyi, becerileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.
17
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
18
Bağımlılık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır
19
Bağımlılık alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
20
Bağımlılık alanına yönelik uygulamalarda yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilimsel proje hakkında genel bilgiler, dikkat edilmesi gereken hususlar, bilim insanında olması gereken özellikler hakkında bilgilendirme Literatür taraması
2 Bilimsel proje yazmak, giriş, materyal, metot bölümleri hakkında bilgi verilmesi Literatür taraması
3 Bilimsel proje yazmak, araştırma bulguları, tartışma, sonuç bölümleri hakkında bilgi verilmesi Literatür taraması
4 Bilimsel proje yazmak, teşekkür, literatür bölümleri hakkında bilgi verilmesi - örnek proje Literatür taraması
5 Literatür taraması nasıl yapılır Literatür taraması
6 Örnek proje üzerinde tartışma Literatür taraması
7 Sonuçlanmış bir projenin makaleye dönüştürülmesi Literatür taraması
8 Ara Sınav
9 Tamamlanmış bir makalede plagiarism kontrolü yapmak - örnek makale üzerinde çalışma Literatür taraması
10 Bilimsel yayın etiği nedir, etik kuralları nelerdir Literatür taraması
11 Bilimsel projelerde ve makalelerde etik dışı davranışlar önleme yolları Literatür taraması
12 Bilimsel yayın etiği hakkında yasa ve yönetmelikler hakkında bilgilendirme Literatür taraması
13 YL/Doktora tezi yazma kuralları Literatür taraması
14 YL/Doktora tezi yazımında dikkat edilmesi gereken hususlar Literatür taraması
15 Sonuçlanmış lisansüstü tezleri, projeler ve makalelerin bilimsel toplantılarda sunum şekli Literatür taraması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar