DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları BAG   549 1 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fulya CENKSEVEN ÖNDER
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders, bir terapötik ilişki geliştirmek için uygun danışmanlık hedefleri belirlemek, müdahale yöntemleri tasarlamak, danışan çıktılarını değerlendirmek ve danışan-danışman ilişkisini başarılı bir şekilde sonlandırabilmek için öğrencilerin çağdaş psikolojik danışma kuramlarını anlamalarını ve kullanmalarını amaçlamaktadır
Dersin İçeriği
Bu derste çağdaş psikolojik danışma kuramlarını tanıtmak amaçlanmaktadır. Dersin içeriği: Danışmanlıkta yardım ilişkileri, Varoluşçu kuram, Danışan Merkezli Kuram, Geştalt Kuram, Bilişsel-Davranışçı Kuramlar, Akılcı Duygusal Davranışsal Kuram (ADDT), Gerçeklik Terapisi, Transaksiyonel Analiz (TA), Çözüm Odaklı Yaklaşım.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Psikolojik danışma kuramlarının temel kavramlarını ve ilkelerini bilirler
2) Psikolojik danışma kuramlarının müdahale teknikleri ve prosedürlerini bilirler
3) Psikolojik danışma kuramlarını karşılaştırabilirler
4) Psikolojik danışma kuramlarının üstün yönlerini ve zayıflıklarını bilirler.
5) Psikolojik danışma kuramlarının bağımlılık davranışlarını nasıl ele aldıklarını bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bağımlılık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgileri kavrar.
X
2
Bağımlılık alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Bağımlılık alanındaki etik ilkelerin birey ve toplum için önemini kavrar.
4
Bağımlılığın biyolojik, psikolojik ve sosyal temellerini açıklar.
X
5
Çocuk, ergen ve yetişkinde bağımlılıkla ilişkili olabilecek psikopatolojileri tanımlar.
X
6
Bağımlılıkla ilgili yasaları ve yasal süreci kavrar.
7
Bağımlılık alanında yapılan bilimsel makaleleri inceler.
8
Bağımlılık alanında bilimsel araştırma yöntemlerini uygular
9
Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
X
10
Bağımlılık alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
11
Bağımlı olgulara yönelik görüşme tekniklerini kullanır.
X
12
Bağımlılık alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
13
Bağımlılıkla mücadelede koruyucu, önleyici çalışmaları yapar.
X
14
Alanla ilgili kazanılan bilgiyi, becerileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.
X
17
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
18
Bağımlılık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır
19
Bağımlılık alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
20
Bağımlılık alanına yönelik uygulamalarda yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş: Dersin içeriği, önemi, kullanılacak yöntem ve teknikler ve değerlendirme hakkında bilgi Ders içeriğinin ve kaynaklarının gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
2 Kuramlara giriş, Kuramlardan nasıl yararlanılır Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Danışmanlıkta yardım ilişkileri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
4 Danışmanlıkta yardım ilişkileri Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
Örnek Olay
5 Varoluşçu kuram Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
6 Danışan Merkezli Kuram Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
7 Geştalt Kuram Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
Örnek Olay
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
Örnek Olay
Ödev
9 Bilişsel-Davranışçı Kuram Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
Örnek Olay
10 Bilişsel-Davranışçı Kuram Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
Örnek Olay
11 Akılcı Duygusal Davranışsal Kuram (ADDT) Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
Örnek Olay
12 Gerçeklik Terapisi Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
Örnek Olay
13 Transaksiyonel analiz Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması Anlatım
Tartışma
Rol Oynama
Örnek Olay
14 Çözüm odaklı yaklaşım Konuyla ilgili kaynakların gözden geçirilmesi ve konuya hazırlık yapılması
15 Dersle ilgili genel değerlendirme Dönem boyunca ele alınan konuların gözden geçirilmesi Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar