DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bağımlılıkta Araştırma Yöntemleri II BAG   541 1 2 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Yaşar SERTDEMİR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Araştırma ile ilgili temel kavramların ve veri toplama tekniklerinin öğrenilmesi.
Dersin İçeriği
Deney planlanlaması, klinik deneyler, Araştırma yöntemlerinin alana uygulanması, kaynak tarama yöntemleri, Anket uygulama, veri girişi, tablo hazırlama, değişken türleri için uygun özetleme yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bağımlılık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sıklıkla kullanılan araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibidir.
2) Adli Fen Bilimleri alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
3) Alana ilişkin olarak elde ettiği bilgileri ve araştırma yöntemlerini sorun çözmede kullanır.
4) Alanı ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda edinilen bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.
5) Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
6) Sağlık ve Fen Bilimlerinin adli bilimler alanında ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar ve kullanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bağımlılık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgileri kavrar.
X
2
Bağımlılık alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Bağımlılık alanındaki etik ilkelerin birey ve toplum için önemini kavrar.
X
4
Bağımlılığın biyolojik, psikolojik ve sosyal temellerini açıklar.
5
Çocuk, ergen ve yetişkinde bağımlılıkla ilişkili olabilecek psikopatolojileri tanımlar.
6
Bağımlılıkla ilgili yasaları ve yasal süreci kavrar.
7
Bağımlılık alanında yapılan bilimsel makaleleri inceler.
X
8
Bağımlılık alanında bilimsel araştırma yöntemlerini uygular
X
9
Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
X
10
Bağımlılık alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
11
Bağımlı olgulara yönelik görüşme tekniklerini kullanır.
12
Bağımlılık alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
13
Bağımlılıkla mücadelede koruyucu, önleyici çalışmaları yapar.
14
Alanla ilgili kazanılan bilgiyi, becerileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.
X
17
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
18
Bağımlılık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır
19
Bağımlılık alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
20
Bağımlılık alanına yönelik uygulamalarda yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Örnekleme ve Örnekleme yöntemleri Yok Anlatım
2 Deney planlanması Okuma Anlatım
3 Klinik deneyler Okuma Anlatım
Soru-Cevap
4 Araştırma yöntemlerinin alana uygulanması Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
5 Araştırma yöntemlerinin alana uygulanması ve ödev Okuma ve ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Kaynak tarama yöntemleri Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Anket uygulaması Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav odev Ödev
9 Anket uygulaması Okuma Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Anket uygulaması Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
11 Veri girişi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
12 Tablo hazırlama Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
13 Sürekli değişkenlerin özetlenmesi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Kesikli değişkenlerin özetlenmesi Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Rapor hazırlama Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ödev Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar