DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bağımlılık Nörobiyolojisi II BAG   537 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr.Dr. Mehmet Bertan YILMAZ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
BAĞIMLILIĞIN NÖROBİYOLOJİK MEKANİZMALARINI MOLEKÜLER DÜZEYDE İNCELEMEK
Dersin İçeriği
ENZİMLER VE ZENOBİYOTİK METABOLİZMA ENZİMLERİ (CYPLER, GSTLER GİBİ), ANTİOKSİDAN ENZİM SİSTEMLERİ, İLAÇ METABOLİZMASI ENZİMLERİNİN GENETİK POLİMORFİZİMLERİ VE ÇEŞİTLİ HASTALIKLARLA BAĞLANTILARI

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) ENZİMLERİ VE METABOLİZMA ENZİMLERİNİ ÖĞRENMEK
2) GENOM YAPISI VE POLİMORFİZİMLERİ ÖĞRENMEK
3) BAĞIMLILIKLA İLİŞKİLİ PSİKİYATRİK HASTALIKLARI ÖĞRENMEK
4) MOLEKÜLER GENETİK TANI YÖNTEMLERİNİ ÖĞRENMEK
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bağımlılık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgileri kavrar.
X
2
Bağımlılık alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Bağımlılık alanındaki etik ilkelerin birey ve toplum için önemini kavrar.
4
Bağımlılığın biyolojik, psikolojik ve sosyal temellerini açıklar.
X
5
Çocuk, ergen ve yetişkinde bağımlılıkla ilişkili olabilecek psikopatolojileri tanımlar.
X
6
Bağımlılıkla ilgili yasaları ve yasal süreci kavrar.
7
Bağımlılık alanında yapılan bilimsel makaleleri inceler.
X
8
Bağımlılık alanında bilimsel araştırma yöntemlerini uygular
X
9
Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
X
10
Bağımlılık alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
11
Bağımlı olgulara yönelik görüşme tekniklerini kullanır.
12
Bağımlılık alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
13
Bağımlılıkla mücadelede koruyucu, önleyici çalışmaları yapar.
14
Alanla ilgili kazanılan bilgiyi, becerileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.
X
17
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
18
Bağımlılık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır
X
19
Bağımlılık alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
20
Bağımlılık alanına yönelik uygulamalarda yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 ENZİMLER Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
2 ENZİMLER Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
3 ZENOBİYOTİK METABOLİZMA ENZİMLERİ Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
4 ANTİOKSİDAN ENZİM SİSTEMLERİ Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
5 GENOM Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
6 GENETİK ÇEŞİTLİLİK VE POLİMORFİZİMLER Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
7 GENETİK ÇEŞİTLİLİK VE POLİMORFİZİMLER Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav
9 FARMAKOGENETİK Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
10 SEMİNER SUNUMU Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
11 GENETİK POLİMORFİZİMLER VE İLİŞKİLİ HASTALIKLAR Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
12 BAĞIMLILIK VE PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
13 BAĞIMLILIK VE PSİKİYATRİK HASTALIKLAR Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
14 MOLEKÜLER GENETİK TANI YÖNTEMLERİ Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
15 MOLEKÜLER GENETİK TANI YÖNTEMLERİ Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar