DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kişilik Bozuklukları BAG   532 1 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Gonca KARAKUŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kişilik bozuklukları hakkında bilgi sahibi olmak
Dersin İçeriği
Kişilik bozuklukları, sınıflandırma, tanı ve yaklaşım

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kişilik kavramını tanımlayacak.
2) Gelişim kuramlarını açıklayacak
3) Kişilik bozukluğu kavramını tanımlayacak
4) Kişilik bozukluklarının tiplerini sayacak.
5) Kişilik bozuklukların diğer psikiyatrik bozukluklarla ilişkisini açıklayacak.
6) Kişilik bozukluklarının tanı kriterlerini sayacak
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bağımlılık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgileri kavrar.
2
Bağımlılık alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3
Bağımlılık alanındaki etik ilkelerin birey ve toplum için önemini kavrar.
4
Bağımlılığın biyolojik, psikolojik ve sosyal temellerini açıklar.
5
Çocuk, ergen ve yetişkinde bağımlılıkla ilişkili olabilecek psikopatolojileri tanımlar.
6
Bağımlılıkla ilgili yasaları ve yasal süreci kavrar.
7
Bağımlılık alanında yapılan bilimsel makaleleri inceler.
8
Bağımlılık alanında bilimsel araştırma yöntemlerini uygular
9
Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
10
Bağımlılık alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
11
Bağımlı olgulara yönelik görüşme tekniklerini kullanır.
12
Bağımlılık alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
13
Bağımlılıkla mücadelede koruyucu, önleyici çalışmaları yapar.
14
Alanla ilgili kazanılan bilgiyi, becerileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.
17
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
18
Bağımlılık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır
19
Bağımlılık alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
20
Bağımlılık alanına yönelik uygulamalarda yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kişilik kuramları Ön araştırma, okuma
2 Kişiliğin değerlendirilmesi Ön araştırma, okuma
3 Kişilik bozuklukları sınıflandırılması Ön araştırma, okuma
4 Antisosyal Kişilik bozukluğu Ön araştırma, okuma
5 Borderline Kişilik Bozukluğu Ön araştırma, okuma
6 Histrionik kişilik bozukluğu Ön araştırma, okuma
7 Çekingen kişilik bozukluğu Ön araştırma, okuma
8 Ara Sınav Genel tekrar
9 Narsistik kişilik bozukluğu Ön araştırma, okuma
10 Bağımlı kişilik bozukluğu Ön araştırma, okuma
11 Obsesif kompulsif kişilik bozukluğu Ön araştırma, okuma
12 Paranoid kişilik bozukluğu Ön araştırma, okuma
13 Şizoid kişilik bozuklukları Ön araştırma, okuma
14 Şizotipal kişilik bozuklukları Ön araştırma, okuma
15 Kişilik bozuklukları olgularla gözden geçirme Ön araştırma, okuma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar