DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İhmal, istismar, Çocuk Koruma ve Önleme BAG   526 1 2 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Sunay FIRAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciye; çocuk istismarı ve ihmalini tanılayabilme, kayıt edebilme, rapor edebilme, ihmal ve istismara uğrayan çocuklar ve aileleri ile iletişim kurabilme, çocuk ve ailenin rehabilitasyonunda aktif rol alabilme, diğer sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği içinde çalışabilmeye yönelik temel bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Çocuk İstismarı - İhmalinin Dünyadaki ve Ülkemizdeki Durumu Çocuk Hakları Bildirgesi Açısından İhmal ve İstismar Risk Faktörleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çocukta ekonomik istismarı ve ihmali tanılar.
2) Çocukta duygusal istismarı ve ihmali tanılar.
3) Çocukta fiziksel istismarı ve ihmali tanılar
4) Çocuk istismarı - ihmalindeki risk faktörlerini bilir.
5) Çocuk istismarı - ihmalinin Dünyadaki ve Ülkemizdeki durumunu bilir.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bağımlılık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgileri kavrar.
X
2
Bağımlılık alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar.
X
3
Bağımlılık alanındaki etik ilkelerin birey ve toplum için önemini kavrar.
X
4
Bağımlılığın biyolojik, psikolojik ve sosyal temellerini açıklar.
X
5
Çocuk, ergen ve yetişkinde bağımlılıkla ilişkili olabilecek psikopatolojileri tanımlar.
X
6
Bağımlılıkla ilgili yasaları ve yasal süreci kavrar.
X
7
Bağımlılık alanında yapılan bilimsel makaleleri inceler.
X
8
Bağımlılık alanında bilimsel araştırma yöntemlerini uygular
X
9
Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
X
10
Bağımlılık alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
11
Bağımlı olgulara yönelik görüşme tekniklerini kullanır.
X
12
Bağımlılık alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
13
Bağımlılıkla mücadelede koruyucu, önleyici çalışmaları yapar.
X
14
Alanla ilgili kazanılan bilgiyi, becerileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.
X
17
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
18
Bağımlılık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır
X
19
Bağımlılık alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
20
Bağımlılık alanına yönelik uygulamalarda yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çocuk İstismarı - İhmalinin Dünyadaki ve Ülkemizdeki Durumu Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Çocuk Hakları Bildirgesi Açısından İhmal ve İstismar Konuya ilişkin kaynakların okunması
3 Çocuk İstismarının Nedenleri ve Dinamikleri Konuya ilişkin kaynakların okunması
4 Çocuk İstismarının Tanılanması ve Tipleri Konuya ilişkin kaynakların okunması
5 Fiziksel İstismar Konuya ilişkin kaynakların okunması
6 Fiziksel İstismar Konuya ilişkin kaynakların okunması
7 Fiziksel İstismar Konuya ilişkin kaynakların okunması
8 Ara Sınav Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav
9 Duygusal istismar Konuya ilişkin kaynakların okunması
10 Duygusal istismar Konuya ilişkin kaynakların okunması
11 Duygusal istismar Konuya ilişkin kaynakların okunması
12 Ekonomik istismar Konuya ilişkin kaynakların okunması
13 Ekonomik istismar Konuya ilişkin kaynakların okunması
14 Cinsel istismar Konuya ilişkin kaynakların okunması
15 Cinsel istismar Konuya ilişkin kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar