DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikopatoloji BAG   502 1 2 4 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Yüksek Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Sunay FIRAT
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu ders öğrencilere Ruh Sağlığı ve Ruhsal Bozuklukları tanıtmayı amaçlar.
Dersin İçeriği
Psikopatoloji ve psikoterapi kuramları; klinik değerlendirme yöntemleri; yaygın psikopatoloji türleri, örn.: duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları, psikotik bozukluklar, travmayla ilişkili bozukluklar, kişilik bozuklukları, yeme bozuklukları, madde kullanım bozuklukları, cinsel bozukluklar gibi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Erişkin psikopatolojisini açıklayan kuram ve bilimsel yöntemleri öğrenmiş olurlar.
2) Psikopatolojiyi tanıyabilir ve ayırt edebilirler.
3) DSM ve ICD gibi tanı sınıflama sistemlerini kullanabilirler
4) Erişkin psikopatolojisi ile ilgili güncel araştırmaların içeriğini bilirler.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Bağımlılık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgileri kavrar.
X
2
Bağımlılık alanında disiplinler arası etkileşimi kavrar.
3
Bağımlılık alanındaki etik ilkelerin birey ve toplum için önemini kavrar.
X
4
Bağımlılığın biyolojik, psikolojik ve sosyal temellerini açıklar.
X
5
Çocuk, ergen ve yetişkinde bağımlılıkla ilişkili olabilecek psikopatolojileri tanımlar.
X
6
Bağımlılıkla ilgili yasaları ve yasal süreci kavrar.
X
7
Bağımlılık alanında yapılan bilimsel makaleleri inceler.
X
8
Bağımlılık alanında bilimsel araştırma yöntemlerini uygular
X
9
Farklı disiplin alanlarından gelen bilgileri bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturur.
X
10
Bağımlılık alanında sıklıkla kullanılan istatistik yazılımlarını kullanır.
X
11
Bağımlı olgulara yönelik görüşme tekniklerini kullanır.
X
12
Bağımlılık alanı kapsamındaki kuramsal bilgiyi uygulama alanı ile bütünleştirir.
X
13
Bağımlılıkla mücadelede koruyucu, önleyici çalışmaları yapar.
X
14
Alanla ilgili kazanılan bilgiyi, becerileri disiplinlerarası çalışmalarda kullanır.
X
15
Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
16
Alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları ulusal ve uluslararası düzeyde takip eder.
X
17
Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
X
18
Bağımlılık alanındaki bilgilerini, güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, aynı alandaki veya farklı alanlardaki gruplarla yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli bir biçimde tartışır ve paylaşır
X
19
Bağımlılık alanında karşılaşılabilecek karmaşık sorunların çözülmesinde çözüm önerileri geliştirerek katkıda bulunur.
X
20
Bağımlılık alanına yönelik uygulamalarda yerel ve ulusal düzeyde yaşanan sorunların çözümünde sorumluluk alır
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarihsel bakış Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
2 Psikopatolojide güncel paradigmalar Konuya ilişkin kaynakların okunması
3 Tanı ve değerlendirme Konuya ilişkin kaynakların okunması
4 Duygudurum bozuklukları Konuya ilişkin kaynakların okunması
5 Kaygı bozuklukları Konuya ilişkin kaynakların okunması
6 Obsesif kompulsif bozukluklar Konuya ilişkin kaynakların okunması
7 Travma bozuklukları Konuya ilişkin kaynakların okunması
8 Ara Sınav Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav
9 Dissosiyatif bozukluklar Konuya ilişkin kaynakların okunması
10 Somatik bozukluklar Konuya ilişkin kaynakların okunması
11 Şizofreni Konuya ilişkin kaynakların okunması
12 Yeme bozuklukları Konuya ilişkin kaynakların okunması
13 Madde kullanım bozuklukları Konuya ilişkin kaynakların okunması
14 Kişilik bozuklukları Konuya ilişkin kaynakların okunması
15 Genel değerlendirme Konuya ilişkin kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dersin Konularına ilişkin kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar