Kazanılan Derece:

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA DERECESİ verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 8