Program Hakkında Bilgi

Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programı özellikle yapay zeka, yazılım, donanım, haberleşme ve kontrol alanlarına yoğunlaşan ve iki yıllık eğitim sonunda "Bilgisayar Yüksek Mühendisi" ünvanıyla mezun veren bir programdır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için bölümümüzde verilen 7 teorik seçmeli ders ve 1 seminer konusu yanında tez çalışmasını başarıyla tamamlamaları gerekmektedir.
Program ISCED Kodu

481
Programın Kredisi

240
Programın Süresi

4 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Kendine ait bölüm binasında bulunan derslik ve laboratuvarlara ek olarak Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği, bulunduğu yer itibariyle hem akdeniz hem de çukurova bölgesinin en büyük şehrindedir. Bu açıdan ileri teknolojinin bölgeye aktarılmasında Ç.Ü. Bilgisayar Mühendisliği bölümünün önemli bir yeri vardır. Ayrıca bölümümüz, anılan bölgede Bilgisayar Mühendisliği alanında hem lisans hem de lisansüstü alanda tek olma özelliğine sahiptir. Bölümün bu yeteneklerine ek olarak yeni başlayan sanayi işbirlikleri sayesinde öğrenci projeleriyle hem bölgeye katkı sağlanması hem de mezunlar için istihdam yaratılması amaçlanmaktadır.
Egitim Şekli

Tam Zamanlı ve İngilizce bir programdır.