Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BK 002 Parazit Yabancı Otlar ve Mücadelesi Zorunlu 3 3 6
BK 008 Bitki Patojeni Fitoplazmaların Epidemiyolojisi ve Mücadelesi Zorunlu 2 2 6
BK 010 Fitopatolojide Yeni Bilimsel Yaklaşımlar II Zorunlu 2 2 6
BK 011 Bitki Patojeni Fitoplazmaların Saptanması ve Karakterizasyonu Zorunlu 2+2 3 6
BK 012 Entomolojide Yeni Bilimsel Yaklaşımlar II Zorunlu 2 2 6
BK 013 Fitopatolojide Yeni Bilimsel Yaklaşımlar I Zorunlu 2 2 6
BK 015 Entomolojide Yeni Bilimsel Yaklaşımlar I Zorunlu 2 2 6
BK 032 Bitki Hastalıklarının Mücadelesinde Erken Uyarı Modelleri Zorunlu 3 3 6
BK 033 Agaricales, Tuberales ve Morchellaceae Fungusları Zorunlu 3 3 6
BK 034 Moleküler Filogenetik Analizler Zorunlu 2+2 3 6
BK 039 Biyolojik Mücadelede Kullanılan Funguslar Zorunlu 3 3 6
BK 040 Özel Bağ Hastalıları Zorunlu 3 3 6
BK 048 Bitkilerde Dayanıklılık Mekanizması Zorunlu 3 3 6
BK 052 Herbolojide Allelopati Zorunlu 2 2 6
BYE BK1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
BYE BK2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
DBK 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DBK 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DBK 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DBK 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DBK 205 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DBK 206 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DBK 207 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DBK 208 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DBKS 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
DBKS 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
DBKT 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DBKT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DBKT 303 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DBKT 304 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DBKT 305 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DBKT 306 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 300 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BK 016 Tohum Patolojisi 3 3 6
BK 019 Herbisitlerde Kalıntı 2 2 6
BK 020 Yabancı Ot ve Herbisit Ekofizyolojisi 2 2 6
BK 035 Zararlılarla Biyolojik Savaşım Esasları 4 4 6
BK 038 Böcek Populasyon Ekolojisi 4 4 6
BK 043 Herbisitlerin Etki Mekanizmaları 2 2 6
BK 046 Nematod Sistematiği II 3 3 6
BK 047 Nematod Sistematiği I 3 3 6
BK 517 Bitki Virüs Hastalıklarının Epidemiyolojisi 3 3 6
BK 524 Bitki Patojeni Virüslerin Sınıflandırılması 2 2 6
BK 529 Fitopatolojide Moleküler Uygulamalar 3 3 6
BK 538 Tüm Savaş 2 2 6
BK 548 Viral Turunçgil Hastalıklarının Biyolojik Serolojik ve Kimyasal İndekslenmeleri 2 2 6
BK 561 Nematodların Ekolojisi 3 3 6
BK 578 Virüs ve Virüs Benzeri Hastalık Etmenleri İle Vektör İlişkileri 2+2 3 6
BK 584 Bitki ve Patojenlerin Genom Analizleri 2+2 3 6
BK 586 Depolanmış Ürün Zararlılarıyla Savaşım Teknikleri 2+2 3 6
BK 595 Zararlılar ile Savaşta Kullanılan Preparatlar ve Uygulama İlkeleri 3 3 6
BK 600 Zararlılarla Savaşımda Entomopatojenler ve Mikrobiyal Savaşım 2 2 6
BK 601 Herbisit Dayanıklılığı ve Belirlenmesinde Moleküler Yöntemleri 2 2 6
BK 607 Bitki Patojen Bakterilerin Hastalık Oluşturma Mekanizmaları ve Virülenslik Faktörleri 2 2 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler