Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BYE BY1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
BYE BY2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
DBY 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DBY 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DBY 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DBY 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DBY 205 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DBY 206 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DBY 207 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DBY 208 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DBYS 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
DBYS 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
DBYT 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DBYT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DBYT 303 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DBYT 304 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DBYT 305 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DBYT 306 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 216 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BY 001 Vitamin Metabolizması 3 3 6
BY 002 Böcek Endokrinolojisi 3 3 6
BY 003 Modern Endüstriyel Mikrobiyoloji ve Biyoteknoloji 3 3 6
BY 004 Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji 3 3 6
BY 005 Gen Silencing ve Kontrol 2 2 6
BY 006 Clostridium Sporları ve Nekrose 2 2 6
BY 007 Statistical Analysis of Biological Data 3 3 6
BY 008 Kısa Süreli Genotoksidite Testleri 3 3 6
BY 010 Proteomik 2 2 6
BY 012 Palinoloji (Polen Bilimi) 3 3 6
BY 013 Ekonomik Botanik 3 3 6
BY 014 Böcek Sindirim Fizyolojisi 3 3 6
BY 015 Parazitik Hymenopterlerin Biyolojisi 3 3 6
BY 016 Çevre Kirleticileri 2 2 6
BY 017 Doğal Kaynakların Korunması 3 3 6
BY 018 Otsu Bitkiler Sistematiği 2+2 3 6
BY 020 Tatlı Su Ekosistemleri 3 3 6
BY 022 Ecology of Rivers, Lakes and Reservoirs 3 3 6
BY 023 Metal nanoparticles and their biological effects 2 2 6
BY 024 Böceklerde Enerji Metabolizması 3 3 6
BY 026 Kıyısal ve Denizsel Ekosistemler 3 3 6
BY 545 Çöller ve Çöllerde Yaşam 3 3 8
BY 583 Molecular, Biochemical and Cellular Perspectives of Aquatic Toxicology 3 3 6
BY 584 Vejetasyon ve Anız Yangınlarının Ekolojik Etkileri 3 3 8
BY 587 Bitki Hormonları ve Diğer Büyüme Regülatörleri 3 3 8
BY 633 Su Toksikolojisi 2 2 3
BY 644 Aquatic Productivity 2 2 6
BY 662 Bitkilerde Savunma Mekanizması Ürünleri 3 3 8
BY 700 Pollution of Rivers and Lakes 2 2 6
BY 706 Ecological Experiments in Aquatic Systems 2 2 6
BY 719 Water Quality for Freshwater Fish 2 2 6
BY 730 Mikrobiyal Fizyoloji 3 3 6
BY 734 Ksenobiyotik Metabolizması 2 2 6
BY 741 Genomik 2 2 6
BY 744 Kök Hücre Biyolojisi 3 3 6
BY 751 Enzimler 2 2 6
BY 752 Böceklerde Diyapoz Fizyolojisi 2 2 6
BY 760 Çevresel Risk Değerlendirilmesinde Biyomarkırlar 3 3 4
BY 762 Mutagenesis ve Hareketli DNA Elemanları 3 3 6
BY 769 Kimyasal Maddeler ve Çevre 3 3 4
BY 773 Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi 2 2 4
BY 779 Lam Kültürü 3 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler