Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Biyoloji(Doktora) diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu program, Doktora düzeyinde eğitim veren bir programdır.