Program Hakkında Bilgi

Biyoloji Anabilim Dalı; Botanik, Genel Biyoloji, Zooloji, Moleküler Biyoloji bilim dallarının birinde özel bir konuda yeni bir yöntem geliştirebilen, bilinen bir yöntemi farklı bir alana uygulayabilen, bağımsız olarak araştırma yapabilen, uzmanlaşmış Doktora öğrencisi yetiştirmektir
Program ISCED Kodu

42- Yaşam Bilimleri
Programın Kredisi

21 kredi, 42 AKTS
Programın Süresi

8 yarıyıl, maksimum12 yarıyıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Ulusal ve uluslararası çeşitli işletme, endüstri, araştırma geliştirme ve çeşitli akademik kuruluşlarda kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak düzeyde ileri bilgi ve beceriye sahip, biyoloji bilim uzmanları yetiştirme, çeşitli kuruluşlarda çalışanların, biyoloji ve çevre konusundaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmak ve biyoloji bilim uzmanı adaylarının bilimsel yöntemler kullanarak ve etik değerleri dikkate alarak problem çözebilme, disiplinler arası ortak çalışmalar yapabilme, bilgi ve deneyimleri sözlü ve yazılı olarak sunma, yaşam boyu öğrenim becerilerini geliştirmektir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.