Amaçlar

Bu program, tezli Doktora düzeyinde eğitim veren bir programdır.

Hedefler

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Biyoloji (Doktora) diploması verilir.