Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları

Böyle bir uygulama yoktur.

Üst Kademeye Geçiş

Bu programda Doktora programını başarıyla tamamlayan öğrenciler Program kriterlerini yerine getiriyorsa, Doktor Öğretim Üyesi, Doçent veya Profesör olarak çalışabilir.