Mezunların İstihdam Olanakları:

Mezunlarımız Yüksek Lisans derecesine sahip olurlar. Sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda, Tıbbi araştırma ve destek ünitelerinde, Çevre koruma-kontrol, Ekolojik planlama ile ilgili alanlarda, Biyoteknolojik çalışma yapan kurum ve kuruluşlarda, Hidrobiyoloji ve Su ürünleri ile ilgili araştırma ve üretim faaliyetlerinde, Milli Park kurulusu ve Yaban Hayati Yöneticiliği alanlarında, pedagojik formasyon alarak biyoloji eğitim-öğretimi faaliyetlerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, Özel Okul ve Dershanelerde, Çevresel Etki Değerlendirmesinde, Tarım ve Ormancılık alanlarında temel bilimci olarak, Gıda Kontrol laboratuarlarında, Arıtma tesislerinde, Biyomedikal çalışma alanlarında, İlaç ve ilaç hammaddelerinin, kozmetik ürünlerinin üretimi ve kalite kontrolünde, Vektör canlıların kontrol çalışmalarında, Üniversitelerde, Sanayide AR-GE laboratuarlarında, Sanayide kalite-kontrol birimlerinde, Askeri ve teknolojik kurumlarda araştırma faaliyetlerinde çalışabilirler