Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10
Amino Asit Biyokimyası II
(BT010)
4 3 3 4 3 4 3 4 4 4
Bitkilerde Genetik Haritalama
(BT529)
3 4 3 4 3 2 3 4 4 3
Bitkilerde Primer ve Sekonder Metabolit Analizleri
(BT544)
4 3 4 5 3 4 3 4 5 3
Bitkilerde Sekonder Metabolitler ve Biyosentezi
(BT549)
4 3 5 5 3 4 4 4 3 4
Biyoreaktörler ve Bitki Doku Kültürlerinde Kullanımı
(BT537)
3 3 3 4 4 3 5 3 5 5
Biyoteknolojide Çok Değişkenli İstatistik Analiz Yöntemleri
(BT535)
5 4 4 5 4 - 3 3 4 5
Biyoteknolojide Matematiksel Modellemeler
(BT563)
5 5 5 5 5 4 4 5 5 5
Epigenetik
(BT558)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Hemoglobin Biyokimyası II
(BT012)
4 3 4 2 4 3 2 4 5 5
İleri Protein Kimyası
(BT024)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Klinik Araştırmalarda Kullanılan Moleküler Biyofiziksel Yöntemler
(BT044)
2 2 3 3 1 2 2 2 3 3
Mikrobiyal Biyofilmler
(BT002)
5 4 5 4 4 5 5 5 5 5
Moleküler Bitki Islahı
(BT009)
- - - - - - - - - -
Prediktif (Belirleyici) Mikrobiyoloji
(BT543)
4 4 4 2 2 3 3 3 3 4
Sağlık Bilimlerinde Biyoinformatik - I
(BT057)
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Sağlık Bilimlerinde Biyoinformatik - II
(BT042)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Sağlık Bilimlerinde Omic'ler
(BT063)
4 3 4 3 4 4 4 3 3 3
Su Ürünlerinde Biyoaktif Bileşenler
(BT030)
3 4 3 3 4 3 4 3 4 3
Süt ve Süt Ürünleri Atıklarının Biyoteknolojik Yöntemlerle Değerlendirilmesi
(BT020)
- - - - - - - - - -
Tarımsal Biyoçeşitlilik
(BT001)
5 3 4 3 3 2 4 4 4 3
Tez Çalışması
(DBTT301)
4 5 5 4 4 5 4 5 4 5
Tez Çalışması
(DBTT302)
4 5 4 - 4 4 5 4 4 5
Tez Çalışması
(DBTT303)
4 5 4 4 5 4 5 4 5 5
Tez Çalışması
(DBTT304)
4 5 4 5 4 5 4 5 5 5
Tez Çalışması
(DBTT305)
4 5 4 5 4 4 5 5 4 5
Tez Çalışması
(DBTT306)
5 4 5 5 4 4 5 4 5 4
Toprak Biyoteknolojisi
(BT546)
5 5 4 - 5 5 - - - -
Transgenik Bitkilerde ve Üretim Materyallerinde Genetiği Değişitirilmiş Organizmaların Analizi
(BT553)
5 3 2 1 2 1 - 3 3 3
Uzmanlık Alan Dersi
(DBT201)
5 4 5 4 5 4 5 4 4 5
Uzmanlık Alan Dersi
(DBT202)
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
Uzmanlık Alan Dersi
(DBT203)
4 5 3 5 4 4 5 5 4 4
Uzmanlık Alan Dersi
(DBT204)
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
Uzmanlık Alan Dersi
(DBT205)
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
Uzmanlık Alan Dersi
(DBT206)
4 5 4 5 4 5 4 5 4 5
Uzmanlık Alan Dersi
(DBT207)
4 4 5 4 5 4 5 5 4 4
Uzmanlık Alan Dersi
(DBT208)
4 5 5 4 4 5 5 4 5 4
İlişkili ders sayısı / 36 34 34 34 32 34 33 32 33 33 33
İlişki ağırlığı 142142139132132131132138139143
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir