Program Hakkında Bilgi

Biyoteknoloji Anabilimdalı: Sağlık, Ziraat, Mühendislik, Su ürünleri, Gıda, Çevre gibi farklı disiplinlerde biyoteknoloji alanında karşılaşılan sorunlara bilimsel ve endüstriyel çözüm arayan ve evrensel bilime katkıda bulunmayı amaçlayan bir bilimdalı olup lisansüstü eğitim vermektedir.
Program ISCED Kodu

52,54
Programın Kredisi

240
Programın Süresi

4
Programın Özellikleri ve Tanımı

1. Ulusal ve uluslar arası çeşitli işletme, endüstri, araştırma geliştirme ve akademik çeşitli kuruluşlarda kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlayacak ileri düzeyde bilgi ve beceriye sahip, biyoteknoloji uzmanları yetiştirmek 2. Çeşitli kuruluşlarda çalışmakta olan elemanların bilgi ve becerilerini geliştirmede katkıda bulunmak. 3. Biyoteknoloji Bilim Uzmanı adaylarının, bilimsel yöntemler kullanarak ve etik değerleri dikkate alarak problem çözebilme, çok disiplinli çalışmalar içinde bulunabilme, bilgi ve deneyimleri sözlü ve yazılı olarak sunma, yaşam boyu öğrenim becerilerini geliştirmektir
Egitim Şekli

Örgün