Program Hakkında Bilgi

Bölümümüz kuruluşundan itibaren yürütmekte olduğu yüksek lisans ve doktora programlarına özel önem vermektedir. Bölümümüzden yüksek lisans ve doktora derecesini almış çok sayıda bilim insanı gerek üniversitemizde, gerek ülkemizin farklı üniversitelerinde bilim alanında önemli katkılar vermişlerdir. Doktora programımız yüksek lisans programı ile bütünleşmiş şekilde tasarlanmıştır. Yüksek lisans derecesinden başlayarak uzmanlık alanlarında seçmeli dersler ve bölümümüzde mevcut araştırma laboratuvarlarının etkin kullanımıyla mezunlarımızın teknolojik bilimsel araştırma yetenekleri en üst seviyede gelişmektedir. Program dili Türkçedir, ancak öğrenciler programa kabul edilebilmek için YÖK'ün belirlediği bir İngilizce seviye tespit sınavına katılarak Bölümün belirlediği dil puanı eşiğini aşmak durumundadır. Öğrencilerin bu seviyede kullanabilecekleri kitap makale vb. dokümanların yabancı dilde bulunması onların zorunlu olarak yabancı dil hakimiyetlerinin en üst seviyede olmasını gerektirmektir.
Program ISCED Kodu

44
Programın Kredisi

21 kredi
Programın Süresi

4 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Çağdaş bilgi ve teknolojiye sahip kendisini farklı alanlarda da ifade edebilecek uluslar arası standartlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilecek donanıma ve özgüvene sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Egitim Şekli

Program tam zamanlıdır.