Bölüm Başkanı:

Prof.Dr. HÜSEYİN ERTEN (herten)

AKTS ve Erasmus Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi HAKAN BENLİ (hbenli)