Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
(BYEGM1)
4 - 5 3 3 5 2 - - 3 - - - 3 5 5
Biyoaktif Gıda Proteinleri ve Peptidleri
(GM668)
4 3 2 4 2 2 2 4 - 2 - 2 - - 2 2
Buğday Öğütme Teknolojisi
(GM611)
3 - 4 3 1 5 1 5 5 2 - 4 - 3 4 1
Dünya Şarapçılığı ve Özel Şaraplar
(GM639)
3 - 2 - - - - - - - - - - - - -
Fermantasyon Mikrobiyolojisinde Moleküler Yöntemler
(GM678)
3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 4 3 3 3 3
Fermantasyon Teknolojisinin Prensipleri
(GM575)
4 3 2 3 2 2 2 3 - 2 - 2 - - 3 2
Gıda Endüstrisinde Küflerin Yeri ve Önemi
(GM001)
5 3 5 5 4 4 3 5 5 4 3 4 3 4 3 5
Gıda Güvenliğinde Temel Yaklaşımlar ve Risk Analizi
(GM646)
4 4 5 4 3 4 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3
Gıda Mühendisliğinde Araştırma Metodları
(GM011)
- - 3 1 - 5 3 - - 3 - - - - - -
Gıda Toksikolojisinin Temelleri ve Gıda Katkı Maddelerinin Risk Analizi
(GM680)
4 3 4 3 2 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4
Gıdalarda Bozulmaya Neden Olan Mikroorganizmalar ve Gıda Kaynaklı Patojenler
(GM636)
5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 3 5 3 5 5 5
Gıdalarda Mikotoksinler ve Analiz Yöntemleri
(GM571)
5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 3 4 5 4
Gıdalarda Olfaktometrik Analizler
(GM009)
- - - - - - - - - - - - - - - -
Gıdalarda Renk ve Renk Maddeleri
(GM503)
3 2 2 3 3 4 3 4 2 2 4 3 4 4 3 3
Hamur Kimyası
(GM521)
2 3 4 - 2 1 2 2 1 3 2 2 1 1 2 1
Malt- Bira Kimyası ve Teknolojisi
(GM648)
4 3 3 4 4 4 3 3 2 3 4 3 2 2 3 4
Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisindeki Gelişmeler
(GM004)
4 3 3 3 3 3 4 2 2 2 2 2 3 2 2 2
Meyve ve Sebzelere Hasat Sonrası Uygulanan İşlemler
(GM657)
4 4 2 2 2 3 2 3 1 3 2 3 1 1 1 1
Özel Süt Ürünleri
(GM637)
5 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 5
Peynir: Kimyası, Fiziği ve Mikrobiyolojisi
(GM531)
2 3 4 2 4 5 3 4 2 4 2 3 3 3 3 3
Poultry Further Processing and Quality
(GM008)
3 2 3 - - - - - - - - 4 5 - 3 -
Seminer
(DGMS102)
5 - - - 3 - - - - - - 5 - - - -
Süt Endüstrisinde Katkı Maddeleri
(GM626)
3 2 3 2 1 2 1 4 2 3 3 4 3 3 3 3
Şarap Üretiminde Sorunlar ve Çözümleri
(GM664)
3 - - - - - - - - 3 - - - - - -
Tez Çalışması
(DGMT301)
5 - - 5 4 - - - - 5 - - - - - -
Tez Çalışması
(DGMT302)
5 - - 5 4 - - - - 5 - - - - - -
Tez Çalışması
(DGMT303)
5 - - 5 4 - - - - 5 - - - - - -
Tez Çalışması
(DGMT304)
5 - - 5 4 - - - - 5 - - - - - -
Tez Çalışması
(DGMT305)
5 - - 5 4 - - - - 5 - - - 2 - -
Tez Çalışması
(DGMT306)
5 - - 5 4 - - - - 5 - - - - - -
Uzmanlık Alan Dersi
(DGM201)
5 - - 5 4 - - - - 5 - - - - - -
Uzmanlık Alan Dersi
(DGM202)
5 - - 5 4 - - - - 5 - - - - - -
Uzmanlık Alan Dersi
(DGM203)
5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 - 4 4 5
Uzmanlık Alan Dersi
(DGM204)
4 5 4 5 4 3 3 4 5 5 4 4 4 3 4 5
Uzmanlık Alan Dersi
(DGM205)
5 - - 5 4 - - - - 5 - - - - - -
Uzmanlık Alan Dersi
(DGM206)
5 - - 5 4 - - - - 5 - - - - - -
Uzmanlık Alan Dersi
(DGM207)
5 - - 5 4 - - - - 5 - - - - - -
Uzmanlık Alan Dersi
(DGM208)
5 - - 5 4 - - - - 5 - - - - - -
İlişkili ders sayısı / 38 36 19 23 32 33 21 21 19 17 34 16 21 16 19 21 20
İlişki ağırlığı 151648313011276617155133517349586966
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir