Mezuniyet Koşulları:

"Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" çerçevesinde, mezuniyet için öğrencinin Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı programının öngördüğü bütün dersleri başarmak, tez savunmasında başarılı olmak ve ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla doktora tezinin jüri üye sayısından üç fazla sayıda ciltlenmiş kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci doktora diploması almaya hak kazanır.