Önceki Programin Tanınması:

Bu programda önceki öğrenmelerin tanınması Çukurova Üniversitesi "Ç.Ü. Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" göre yapılmaktadır.