Özel Kabul Koşulları:

Doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden; lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri doktora yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları için, (yatay geçiş yapanlar dâhil), eksikliklerini gidermek amacıyla, bilimsel hazırlık programı uygulanabilir. Bilimsel hazırlık, öğrencilerin başvurdukları programa uyumlarını sağlamak amacıyla uygulanan bir programdır. Bu programa alınacak öğrenciler enstitü anabilim dalı başkanlığı tarafından adayların lisans ve/veya lisansüstü başarı düzeyleri ile izledikleri lisans ve/veya lisansüstü programların yapısı değerlendirilerek belirlenir.