Program Hakkında Bilgi

1970 yılında kurulmuş olan bölümümüz, 1987 yılında Gıda Bilimi ve Teknolojisi, 1994 yılında ise Gıda Mühendisliği adını almış olup, Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim dalında yürütülen doktora programında doktora düzeyinde eğitim verilmektedir. Genel olarak gıda hammaddelerinin uygun teknik ve hijyenik koşullarda işlenerek değerlendirilmesi, üretimin optimizasyonu, proses tasarımı, gıda üretiminde kalite ve güvenilirliğin sağlanması, raf ömrünün uzatılması, atıkların/artıkların değerlendirilmesi, gıda bileşenleri, gıdanın objektif ve duyusal analiz yöntemleriyle besin değerinin, kalitesinin ve güvenilirliğinin değerlendirilmesi konularında eğitim ve araştırma yapar. Bölümümüzde alanlarında uzman ve çoğunluğu yurtdışı eğitimli 8 profesör, 3 doçent ve 1 yardımcı doçent olmak üzere 12 öğretim üyesi bulunmaktadır. Bölümümüzde 10 adet analiz ve 4 adet araştırma ve uygulama laboratuvarları hizmet vermektedir. Üretime yönelik kurulmuş olan pilot işletmelerde süt ürünleri, şarap, salamura zeytin, zeytinyağı, reçel, salça, et ürünleri, unlu mamüller üretierek, araştırmalar yapılmaktadır. Anabilim dalımız mezunları Gıda Mühendisliğinde doktora derecesi almaktadırlar.
Program ISCED Kodu

541
Programın Kredisi

21
Programın Süresi

8 Yarıyıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı eğitim-öğretim programının temel amacı sağlığa yararlı, güvenli, besleyici ve tüketilebilir nitelikte gıdaları üretebilme bilgi ve yeteneğini öğrencilere kazandırmaktır. Araştırma yapmak ve gıda ile ilgili kurum ve kuruluşlara kurs, seminer ve konferanslar düzenlemek diğer amaçları arasındadır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.