Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
DJM 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DJM 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DJM 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DJM 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DJM 205 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DJM 206 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DJM 207 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DJM 208 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DJMS 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
DJMS 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
DJMT 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DJMT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DJMT 303 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DJMT 304 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DJMT 305 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DJMT 306 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
JM 001 Plaka Tektoniği ve Magmatizma Zorunlu 4 4 6
AKTS kredisi toplamı : 210 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
JM 007 Derin Deniz Sedimantasyonu 2 2 6
JM 008 Karbonatlı Çökelme Ortamları 2 2 6
JM 009 Fasiyes ve Çökelme Ortam Analizi 3 3 6
JM 010 Karbonatlı Kayaçlarda Petrografik Analizler 3 3 6
JM 019 Düşük Sıcaklık Termokronolojisi 3 3 6
JM 020 Kırıntılı Kayaçlar Termokronolojisi ve Provenans Analizi 3 3 6
JM 021 Elektromanyetik Yöntemlerle Jeotermal Alanların Tespiti 3 3 6
JM 022 Jeotermal Alanların Termal Enerji Potansiyellerinin Araştırılması 3 3 6
JM 507 Sekans ve Sismik Stratigrafi 3 3 6
JM 525 Ekoloji ve Ekosistemler 4 4 6
JM 532 Hidrojeolojik Ortamlarda Kütle Taşınması 3 3 6
JM 560 Sismik Verilerin Tektonik Sentezi 3 3 6
JM 561 Planktonik Foraminifer Stratigrafisi 3 3 6
JM 562 Sistematik ve Evrim 4 4 6
JM 564 Neojen Stratigrafisi 3 3 6
JM 574 İzotop Jeokimyası 2 2 6
JM 580 Okyanusal Basenlerdeki Volkanizma 4 4 6
JM 585 Kirlilik Hidrojeolojisi 4 4 6
JM 595 Kaya Mekaniğinde Stereografik Projeksiyon Yöntemleri 3 3 6
JM 604 Dinamik Kaya Mekaniği 4 4 6
JM 607 Cevher içeren Akışkanların Hareketi ve Cevherleşme 3 3 6
JM 630 Karstik Alanların Mühendislik Jeolojisi 3 3 6
JM 639 Yayın İçin Teknik Yazım 3 3 6
JM 640 Neotektonik 3 3 6
JM 643 Barajların Jeoteknik Sorunları 3 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler