Amaçlar

Analitik, anorganik, biyokimya, fizikokimya ve organik kimya anabilim dallarının birinde özel bir konuda yeni metotlar geliştirebilen, mevcut bilgi ve araştırma yöntemlerini yeni bir alana uygulayabilen, bağımsız olarak araştırma yapabilen ve bilimsel çalışmaları planlayıp yürütebilen, elde ettiği bilgiyi gerek yazılı gerekse sözlü olarak sunabilen, ürettiği projelerle akademik düzeyde işbirlikleri kurabilen nitelikli doktora öğrencisi yetiştirmektir.

Hedefler

Uzmanlaşmış olduğu anabilim dalında, akademik ve sanayi alanlarında bilgiye nasıl ulaşacağını bilen ve yorumlama kabiliyetine sahip, çevreye duyarlı, cihazlar ve metodlar hakkında yeterli uygulama ve teorik bilgi donanımıyla kendini ifade edebilen nitelikli kimya doktoru ve akademisyenler yetiştirmektir.