Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12
Adsorpsiyon ilkeleri ve adsorpsiyon prosesleri
(KM671)
5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5
Adsorpsiyon, İyon Değişimi ve Kataliz
(KM662)
5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 5
Advances in Organometal Chemistry
(KM028)
5 4 4 5 1 5 5 3 4 5 3 5
Asimetrik Sentez
(KM045)
5 5 - 4 3 4 5 3 4 3 4 3
Atmosferik Korozyon ve Önlenmesi
(KM596)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
(BYEKM1)
5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 3 3
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
(BYEKM2)
5 4 3 5 5 5 4 5 4 4 3 3
Biyokimyasal Analiz Yön.
(KM035)
5 4 4 - 5 4 5 - - 4 - -
Biyolojik aktivite gösteren moleküller
(KM046)
5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5
Chemical Concepts in Biomass Gasification and Related Conversions
(KM015)
3 3 1 2 4 4 5 3 4 4 4 4
Chemical Thermodynamics
(KM053)
5 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 4
Elektrokimyasal Yöntemler I
(KM041)
4 5 4 3 5 3 4 4 4 5 4 4
Elektrokimyasal Yöntemler II
(KM038)
5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 3 4
Elektrolit Çözeltiler I
(KM583)
3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 4 5
Elektrolit Çözeltiler II
(KM574)
- 2 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4
İleri Korozyon I
(KM665)
5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5
İleri Korozyon II
(KM656)
5 4 3 5 4 5 4 3 5 4 5 5
İmpedans Spektroskopisi ve Organik Kaplamalar
(KM601)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Lantanitler ve Aktinitler Kimyası
(KM666)
3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4
Metabolizma
(KM039)
5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4
Mineraller ve Önemi
(KM022)
5 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4
Molecular Thermodynamics
(KM052)
4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 4 4
Moleküler Simetri ve Grup Teori
(KM043)
5 4 4 5 1 5 5 5 4 4 5 4
Nükleik Asitler, Protein Sentezi ve Nükleik Asit Metabolizması
(KM032)
4 3 - 4 - - 4 - - 4 - -
Retrosentetik Analiz
(KM007)
5 5 5 3 5 5 5 4 5 5 4 3
Uygulamada Anorganik Kimya
(KM033)
4 5 4 4 1 5 5 4 5 4 5 4
Yakıt Pilleri
(KM643)
5 3 2 4 - 3 4 3 4 5 3 5
Yüzey Kimyası
(KM638)
5 4 3 4 1 2 4 4 3 3 2 4
İlişkili ders sayısı / 28 27 28 26 27 26 27 28 26 26 28 26 26
İlişki ağırlığı 12511710111797118125109114120106110
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir