Program Hakkında Bilgi

Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2547 sayılı kanun çerçevesinde, Ziraat, Fen ve Mühendislik alanlarında lisansüstü eğitim ve öğretim yaptırmak amacıyla 1982-1983 akademik yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Enstitümüzde şu an 4 Fakültenin (Fen-Edebiyat, Mühendislik-Mimarlık, Ziraat ve Su Ürünleri) lisans programlarıyla bağlantılı olarak 30 Anabilim Dalında eğitim-öğretim devam etmektedir.Çukurova Üniversitesi Kimya Bölümü, kimya bölümünden veya farklı bilim dallarından mezun öğrencilere Kimya biliminin her alanında ileri araştırma çalışmaları yaparak doktora derecesine sahip farmakoloji, tekstil, ilaç, gıda gibi birçok endüstri ve akademik alanda çalışabilme yeterliliğine sahip bireyler yetiştirir. Program 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programa göre her yarıyılda yeterli ders başarı ile tamamlanmalıdır. Öğrencilerin doktora programında bulunan zorunlu ve seçmeli dersleri asgari akademik ortalama ile bitirmeleri gerekmektedir.
Program ISCED Kodu

0002
Programın Kredisi

21
Programın Süresi

4 yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Çağdaş bilgi ve teknolojiye sahip, kendisini farklı alanlarda da ifade edebilecek, uluslararası standartlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil edebilecek donanıma ve özgüvene sahip bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.