Mezunların İstihdam Olanakları:

Üniversiteler, Ar-Ge Merkezleri, Araştırma Merkezleri, Kamu ve Özel Sektör.