Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BYE MT1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
BYE MT2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
DMT 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DMT 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DMT 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DMT 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DMT 205 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DMT 206 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DMT 207 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DMT 208 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DMTS 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
DMTS 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
DMTT 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DMTT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DMTT 303 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DMTT 304 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DMTT 305 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DMTT 306 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
MT 001 Gröbner Bazlarına Giriş Zorunlu 3 3 6
MT 002 İnvaryant Teorisine Giriş Zorunlu 3 3 6
MT 005 Kodlama Teorisinde Özel Konular Zorunlu 3 3 6
MT 006 Lie Cebirlerinde Özel Konular Zorunlu 3 3 6
MT 008 Topolojide Özel Konular Zorunlu 3 3 6
MT 010 Kodlama Teorisinde Özel Konular Zorunlu 3 3 6
MT 012 Bağıl Homolojik Cebir Zorunlu 3 3 6
MT 014 Komütatif Cebir Zorunlu 3 3 6
AKTS kredisi toplamı : 264 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
MT 518 Grup Takdimleri I 3 3 6
MT 523 Komütatif Cebir 3 3 6
MT 524 Diferansiyel Topoloji 3 3 6
MT 528 Lie Cebirleri II 3 3 6
MT 537 Halka Teorisi 3 3 6
MT 538 Grup Temsilleri 3 3 6
MT 539 Grup Teorisi 3 3 6
MT 540 Cisimler Kuramı 3 3 6
MT 549 Grup Takdimleri II 3 3 6
MT 554 Gruplarda Hesaplanabilirlik II 3 3 6
MT 555 Gruplarda Hesaplanabilirlik I 3 3 6
MT 558 Genel Topolojide Özel Konular II 3 3 6
MT 559 Genel Topolojide Özel Konular I 3 3 6
MT 560 Cebirsel Topoloji 3 3 6
MT 562 Matris Grupları ve Lie Grupları 3 3 6
MT 563 Topolojik Cebirsel Yapılar 3 3 6
MT 564 Sürekli Fonksiyonlar Halkası 3 3 6
MT 565 Yarıgrup Teorisinde Özel Konular I 3 3 6
MT 566 Lie Cebirlerinde Özel Konular II 3 3 6
MT 567 Grup Teorisinde Özel Konular I 3 3 6
MT 568 Yarıgrup Teorisinde Özel Konular II 3 3 6
MT 569 Lie Cebirlerinde Özel Konular I 3 3 6
MT 570 GrupTeorisinde Özel Konular II 3 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler