Gösterim Biçimi

TEMEL ÖĞRENME KAZANIMLARI
BİLGİ

Kuramsal, Olgusal

- Matematiğin özel bir alanında daha önce yapılmış olan araştırmaların sonuçlarını bilir.

- Sahip olduğu uzmanlık alanındaki sonuçların matematiğin diğer alanları ile ilişkisini ayrıntıları ile bilir.

- Uzmanlık alanında edindiği bilgiler yardımıyla yeni matematiksel modeller kurar.

BECERİLER

Bilişsel, Uygulamalı

- Matematiğin her alanında temel düzeyde bilgi birikimine sahiptir.

- Matematiğin farklı alanlarında edindiği bilgileri birbirleriyle ilişkilerini en sade ve anlaşılır bir biçimde sunar.

- Matematiğin ifade edilmesinde ihtiyaç duyulan teknik donanımları etkin bir biçimde kullanır.

- Alanı ile ilgili konuda orijinal problemler kurar ve değişik çözüm teknikleri sunar.

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve
Sorumluluk Alabilme Yetkinliği


- Alanı ile ilgili konuda özgün ve nitelikli bilimsel çalışmalar yapar.

- Mevcut matematik kuramlarını analiz eder ve yeni kuramlar geliştirir.

Ögrenme Yetkinligi

- Matematiğin uzmanlık gerektiren alanlarındaki öğrenme-öğretme tekniklerini bilir ve bu teknikleri eğitim-öğretimin her aşamasında etkin olarak kullanır.

Iletisim ve Sosyal Yetkinlik

- Alanı ile ilgili yabancı kaynakları takip edebilecek ve yabancı paydaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak.

- Yapmış olduğu özgün çalışmaları paydaşlarının da yararlanması amacıyla bilimsel etik kurallar çerçevesinde sunar ve yayınlar.

Alana Özgü Yetkinlik

- Sahip olduğu bilimsel ünvanın gerektirdiği etik kurallara bağlı kalır