Program Hakkında Bilgi

Matematik doktora programı 240 AKTS´lik bir program olup, normal tamamlama süresi 8 sömestrden oluşan 4 akademik yıldır. Öğrencinin eğitim-öğretim iş yükünün 60 AKTS´lik kısmını ders yükü (en az 21 yerel kredilik en az 7 ders ve bir seminer dersi) ve kalan 180 AKTS´lik kısmını ise doktora tezi oluşturmaktadır.
Program ISCED Kodu

ISCED (UNESCO) Kodu 461
Programın Kredisi

240 AKTS
Programın Süresi

8 Yarıyıl (4 Yıl)
Programın Özellikleri ve Tanımı

Matematik bölümü doktora programının misyonu, çağın gereksinimlerine uygun olarak yüksek lisans eğitimi programını sürekli yenileyerek öğrenciyi matematiğin özel bir konusunda lisansüstü düzeyde uzmanlaşmış, konusundaki en son bilimsel gelişmeleri takip edebilen , öğrenme ve uygulama becerisine sahip bireyler olarak yetiştirmektir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.