Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BYE ST1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
BYE ST2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
DST 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DST 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DST 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DST 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DST 205 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DST 206 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DST 207 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DST 208 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DSTS 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
DSTS 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
DSTT 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DSTT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DSTT 303 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DSTT 304 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DSTT 305 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DSTT 306 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 216 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ST 003 Sucul Canlıların Uluslararası Koruma Mevzuatı 2 2 6
ST 007 Denizel Kıkırdaklı Balıklar ve Biyoekolojileri 2 2 6
ST 017 Denizel Makroalgler ve Fonksiyonel Kullanımlarında Güncel Yaklaşımlar 2 2 6
ST 019 Denizel İzleme Çalışmaları 2 2 6
ST 504 İleri Balık Islahı 3 3 6
ST 510 Su Ortamlarında Azot/Fosfat Dolaşımı ve Fiksasyonu 3 3 6
ST 513 Göl Ekosisteminde Enerji Döngüsü 2 2 6
ST 515 İleri Balık Ekolojisi 2 2 6
ST 517 Alglerin Besin Özellikleri 2+2 2 6
ST 518 İç Deniz Oşinografisi ve Üretim Olanakları 2 2 6
ST 520 İleri Balık Popülasyonları Dinamiği 2 2 6
ST 525 Alg Fizyolojisi 2 2 6
ST 528 Toksik Algler ve Çevresel Etkileri 2 2 6
ST 531 Balıkçılıkta Su Kalite Kriterleri 3 3 6
ST 536 Yengeçler 3 3 6
ST 537 Kabuklular 2+2 3 6
ST 538 Su Kirliliğinde Alglerin Rolü 2 2 6
ST 542 Su Ürünlerinde Moleküler Genetik II 3 3 6
ST 546 Kıyısal Ekosistemlerde Plankton-Çevre Etkileşimleri 2 2 6
ST 547 Su Ürünlerinde Moleküler Genetik I 3 3 6
ST 550 Lagüner Sistem ve Lagün Balıkçılığı 3 3 6
ST 554 Su Ortamında İleri Bitki Kontrol Yöntemleri 3 3 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler