Amaçlar

Su ürünleri Yetiştiriciliği Doktora programından mezun olacak öğrencilerin; Su Ürünleri Yetiştiriciliği sektöründe karşılaşılan sorunları giderebilmeleri, yeni fikirler sunarak işletmelerin kazançlarını arttırmaya yönelik girişimlerde bulunabilmeleri ve rahatlıkla kendi işletmelerini kurabilecek bilgi düzeyine sahip olmalarıdır

Hedefler

Su Ürünleri Yetiştiriciliği konusunda bilgi - uygulama yönünden tam donanımlı ve ülkemizin Su Ürünleri Yetiştiriciliği sektörüne yön verecek mezunlar yetiştirmektir.