Program Hakkında Bilgi

Su Ürünleri Yetiştiriciliği Anabilimdalı programı başta ekonomik öneme sahip denizel ve tatlısu balık ve kabuklularının yetiştiricilik ve üretim tekniklerinin ortaya konulması, hastalık ve tedavilerinin anlaşılması, su ürünleri işletmelerinin kurulması projelendirilmesi yönetim ve idaresinin ne şekilde yapılacağının eğitimini veren bir programdır.
Program ISCED Kodu

624
Programın Kredisi

180-240 AKTS
Programın Süresi

8 yarıyıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Su ürünleri yetiştiriciliği ve hastalıklar alanında teorik ve uygulamalı bilimleri, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında uzmanlık düzeyinde geliştirerek su ürünleri yetiştiriciliğinin sürdürülebilirliği, yetiştiricilik ve yetiştiricilik teknikleri, hastalıklarla mücadele yöntemleri konularında araştırma yapıp su ürünleri üretimi ve ilgili yan sektörlerin ulusal ve uluslar arası düzeyde gereksinim duyduğu çağdaş bilgi ve yöntemlere ulaşan ve bu doğrultuda değerlendirmeler yapabilen mezunlar yetiştirmektir.
Egitim Şekli

Kuramsal, Kavramsal, Bilişsel ve Uygulamalı eğitimler verilmektedir.