Bölüm Başkanı:

Prof.Dr. HAYDAR ŞENGÜL (sengulha)

AKTS ve Erasmus Koordinatörü:

Dr. Öğr. Üyesi TUNA ALEMDAR (talemdar)