Kazanılan Derece:

Bu programı başarı ile tamamlayan öğrencilere Tarım Ekonomisi doktora diploması verilir.

Kazanılan Derecenin Kabul Koşulları:

Kazanılan Derecenin Düzeyi:

Bu program, doktora düzeyinde eğitim veren bir programdır.