Program Hakkında Bilgi

Tarım Ekonomisi alanında yüksek lisans programının amacı tarım ekonomisi ve ilgili alanlarda araştırma yapmak ve uzmanlaşmak isteyen kişilere gerekli araç ve bilgilerin sağlanmasıdır. Yüksek lisans öğrencileri eğitimleri sırasında tarımın kendi yönelimlerine uygun özel bir alanıyla ilgili bilgi edinir ve bir danışman gözetiminde seçilmiş bir problem analiz ederler.
Program ISCED Kodu

Programın Kredisi

60 AKTS
Programın Süresi

8 (Sekiz ) yarı yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Tarım ve ilişkili sektörlerde etkin kaynak kullanımını gerçekleştirmek, kırsal kesimde yaşayan insanların yaşam düzeylerini yükseltmek amacıyla; mezunlarının ekonomik kavram ve yöntemler konusunda sağlam bir temel oluşturmaları, tarım ve ilişkili alanlarda sorunlara pratik çözümler sağlamak amacıyla araştırma yaparak bilimsel bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedir.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.