Amaçlar

Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü öğrencilerinin; su ve toprak kaynaklarından optimum bir biçimde yararlanılmasını, su ve toprak kaynakların korunması ve geliştirilmesi, üretimin çeşitli aşamalarında uygun çevre ortamının yaratılmasında gerekli olan tüm alt-yapı ve tesislerin planlanması, projelenmesi ve yapımı, tarımsal işletmelerin modern teknoloji ile yapısal ve fiziksel yönden geliştirilmesini, sulama ve drenaj sistemlerinin geliştirilmesi, su dağıtım ağlarının modernize edilmesi, tarımsal yapıların (Hayvan barınakları, kümesler, silo ve yem depoları, seralar) teknolojik yeniliklere göre tasarlanması, tarımda elektronik kulanım olanaklarının araştırılması ve ülkemizde bitki ile konuşan sistemlerin geliştirilmesi, uydu görüntüleri yardımıyla tarımsal üretim planlarının yapılması, uzaktan algılama teknikleri ve Coğrafi Bilgi Sistemleri yardımıyla su ve suya bağlı stres koşullarının belirlenmesi ve erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, iklim değişim yaklaşımları ve tarım için önemi ve kırsal alan ve bölgesel planlama kavramları geliştirme tarımsal alanların veri tabanlarının hazırlanması ve tarımda parsel düzeyinde bilgi sisteminin oluşturması, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemi ve küresel konumlama sistemleri yardımıyla hassas tarım yaklaşımlarına yeni açılımlar getirmek, kuraklık modellerinin geliştirilmesi, küresel ısınma tarımsal üretim arasındaki ilişkinin belirlenmesi, Tarımsal alanların küresel ısınmaya olan etkilerinin belirlenmesi, arazi toplulaştırma projelerinin planlanmasından uygulama aşamasına kadar yapılacak çalışmalar konularında eğitim, araştırma ve hizmet vermeyi amaçlamıştır.

Hedefler

Programın hedefi , güncel gelişme ve gereksinimlere bağlı olarak Tarımsal Yapılar ve Sulama ile ilgili bağımsız araştırma yapabilen ve bilgisayar ile bilgi teknolojilerini kullanabilen, grup çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen, tasarım bilgisine ve deneyimine sahip olan, problemlerin tanımlanması, detaylandırılması ve çeşitli bilgi esaslarına göre olası çözümler geliştirebilen, belli konularda bilgiye ulaşan, bu bilgileri derleme ve derlediği bilgileri bir topluluk önünde sunabilme becerisine sahip gerek yurt içinde gerekse yurtdışında hizmette bulunacak, mühendisler yetiştirmektir.