Program Hakkında Bilgi

Bu program, tarımsal faaliyetler içerisinde oldukça önemli yeri olan toprak ve su kaynaklarının uygun biçimde kullanılması, geliştirilmesi ve ıslah edilmesi konularında faaliyet göstermektedir. Sulama, drenaj, arazi ıslahı, tarımsal inşaat, tarımsal hidroloji, toprak ve su koruma mühendisliği arazi toplulaştırması, kırsal yerleşim planlaması konularında eğitim, öğretim ve araştırma görevlerini yüklenmiştir. Tarımsal kuruluşlarda çalışan teknik elemanlar için anılan konularda kurs ve seminerler düzenlenmesi, bölümün çalışmaları arasında önemli bir yer almaktadır. Mevcut durumda programda 7 Profesör, 2 Yardımcı Doçent ve 4 Araştırma Görevlisi görev yapmaktadır.
Program ISCED Kodu

621
Programın Kredisi

60 AKTS
Programın Süresi

4 Yarı Yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Bu program, tarımsal faaliyetler içerisinde oldukça önemli yeri olan toprak ve su kaynaklarının uygun biçimde kullanılması, geliştirilmesi ve ıslah edilmesi konularında faaliyet göstermektedir. Sulama, drenaj, arazi ıslahı, tarımsal inşaat, tarımsal hidroloji, toprak ve su koruma mühendisliği arazi toplulaştırması, kırsal yerleşim planlaması konularında eğitim, öğretim ve araştırma görevlerini yüklenmiştir. Tarımsal kuruluşlarda çalışan teknik elemanlar için anılan konularda kurs ve seminerler düzenlenmesi, bölümün çalışmaları arasında önemli bir yer almaktadır. Bölümde toprak ve su analiz laboratuarı, otomatik gözlem istasyonu, iki araştırma serası ve tartılı lizimetre bulunmaktadır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.