Staj Süresi ve Yeri

40 iş günü, Bölüm deneme alanı, laboratuvarı veya bölümle ilgili resmi ve özel kurumlar.

İş Temelli Öğrenme

- Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, tarımsal yapılar ve sulama alanında edinilmiş bilgileri uzmanlık düzeyinde geliştirir ve derinleştirir - Tarımsal yapılar ve sulama ile ilişkili disiplinler arası etkileşimi kavrar , - Sulama sistemlerinin ve tarımsal yapıların projelenmesi konularında yeterlidir, - Arazi uygulamalarını yapar, kontrol eder ve geliştirilmesini sağlar, - Uzman olunan konudaki bilgi birikimini nicel ve nitel verilerle destekler. - Farklı disiplinlerle çalışabilir. - Neden sonuç ilişkisi kurarak sorunları çözümler, - Tarımsal yapılar ve sulama anabilim dalıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgileri uzmanlık alanında uygular. - Konusuyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür, - Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır, - Alanıyla ilgili kaynaklara ulaşma, bu kaynaklardan yararlanma ve kendini sürekli yeniler, - Tarımsal yapılar ve sulama konularıyla ilgili olarak gerektiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.