Mezunların İstihdam Olanakları:

Bölüm yüksek lisans mezunları çeşitli devlet ve özel sektör kurumlarında çalışma olanağı bulabilmektedir. Bunlar; kamu kuruluşları (İl Özel İdareleri, DSİ, Tarım, Gıda, Çevre ve Orman konularıyla ilgili Bakanlıklar, Belediyeler vb.), üniversitelerde (öğretim elemanı olarak,), tarımsal danışmanlık kuruluşları, tarıma dayalı kooperatifler, kamu ve özel bankalar, sulama-drenaj müteahhitlik firmaları, mühendislik ve danışmanlık büroları, arazi toplulaştırması müteahhitlik firmaları, tarımsal yapılarla ilgili müteahhitlik firmaları.