Amaçlar

Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi donanımına sahip Tarla Bitkileri uzmanları yetiştirmek ve tarla bitkileri konusunda karşılaşılan yöresel, ülkesel veya dünya ölçeğindeki problemlere çözüm bulacak araştırmalar yapmak ve elde edilen sonuçları bilimdünyası ile paylaşmaktır.

Hedefler

1- Tarla Bitkileri yüksek lisans yeterliliklerine dayalı bir alanda (Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı, Çayır-Mera Yem Bitkileri) bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi becerisi 2- Tarla Bitkileri Yetiştiriciliği ve Islahı ve Çayır-Mera Yem Bitkileri bilim dallarından birinde en yeni bilgilere sistematik bir yaklaşımla sahip olabilme ve kavramanın yanında, bu alanla ilgili araştırmalarda, yöntem ve becerilerde üst düzeyde bilimsel erk kazanabilme becerisi 3- Yüksek lisans derecesi yeterlilikleri üzerine, Çayır-Mera ve Yem Bitkileri, Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı bilim dallarından birinde bilgilerin genişletilmesi ve derinleştirilmesi ile birlikte bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirebilme, yorumlama ve uygulama yapabilme becerisi 4- Özgün bir konuda bilimsel saygınlık içinde bağımsız olarak araştırma sürecini algılayabilme, tasarlayabilme, uygulayabilme ve sonuçlandırabilme becerisi 5- Bilime yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem geliştiren ya da bilinen bir yöntemi, bir alana uygulayan özgün bir çalışmanın en az bir bölümünü, ulusal ve/veya uluslararası hakemli saygın dergilerde yayınlayıp, alanındaki bilginin sınırlarını genişleterek bilime katkıda bulunabilme 6- Yeni ve karmaşık fikirlerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme becerisi 7- Uzmanlık alanları ile ilgili olarak alanında çalışanlarla, alanı dışındaki daha geniş bilimsel topluluklarla ve toplumun geneli ile hem kendi resmi dilinde hem de bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişimi ileri düzeyde kurma yetkinliğine sahip olabilme becerisi 8- Çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olma; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olma ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma 9- Çevreyi ve biyolojik çeşitliliği korumayı ön planda tutma, bu konularda toplumu bilgilendirme ve uyarma bilinci ve becerisi 4-Tarla Bitkileri alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilme becerisi