Çift Anadal/Yan Dal/Ortak Program Olanakları

YOK

Üst Kademeye Geçiş

Doktora eğitimini tamamlayarak Doktor unvanı alan kişi, ULAKBİM'in belirlediği kriterleri yerine getirerek Doçent unvanı alabilir.