Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14
Baharat Bitkileri
(TB031)
5 4 5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4
Baklagil Yembitkileri Özel Islahı
(TB558)
5 5 5 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5
Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği
(BYETB1)
3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4
Bitki Ekofizyolojisi Araştırmalarında Temel Yöntemler
(TB006)
5 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 4
Bitki Islahının Genetik Temelleri
(TB026)
5 4 5 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 4
Boya Bitkileri ve Bitkisel Boyalar
(TB024)
4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4
Çayır Mera ve Yem Bitkilerinde Ürün Standardizasyonu
(TB569)
4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 5
Çayır-Meralarda Zehirli Bitkiler
(TB028)
5 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4
Endüstri Bitkilerinde Tohumluk Üretim Teknolojisi
(TB555)
5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 5
İlaç ve Baharat Bitkileri Standardizasyonu
(TB029)
4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5
Kendine Döllenen Endüstri Bitkileri Özel Islahı
(TB040)
5 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4
Seminer
(DTBS101)
5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 4 5 5
Serin İklim Tahılları Özel Islahı
(TB547)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tahıl Yetiştirme Fizyolojisi
(TB011)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tahıllarda Dayanıklılık Islahı
(TB543)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tahıllarda Ürün Standardizasyonu
(TB045)
5 5 5 5 5 5 5 5 - 5 5 5 5 5
Tarla Bitkilerinde Abiotik Gerilim Fizyolojisi
(TB580)
5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
Tarla Bitkilerinde Kantitatif Genetik ve Analiz Yöntemleri
(TB711)
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
Tarla Tarımında, Bitki Büyüme Düzenleyicileri ve Hormonların Uygulanması
(TB523)
5 4 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4
Tez Çalışması
(DTBT301)
5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5
Tez Çalışması
(DTBT302)
5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 4 5
Tez Çalışması
(DTBT303)
5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4
Tez Çalışması
(DTBT304)
5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ekofizyolojisi
(TB536)
5 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4
Tıbbi ve Aromatik Bitkilerde Etken Madde Tayin Yöntemleri
(TB033)
4 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 5 4
Uzmanlık Alan Dersi
(DTB201)
5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 5 4 5
Uzmanlık Alan Dersi
(DTB202)
5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4
Uzmanlık Alan Dersi
(DTB203)
5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4 3 5 4
Uzmanlık Alan Dersi
(DTB204)
5 4 - 5 4 3 5 4 3 5 - 3 5 4
Uzmanlık Alan Dersi
(DTB205)
5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4
Uzmanlık Alan Dersi
(DTB206)
5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4
Uzmanlık Alan Dersi
(DTB207)
5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4
Uzmanlık Alan Dersi
(DTB208)
5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4
Yabancı Döllenen Endüstri Bitkileri Özel Islahı
(TB038)
5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 4 5 4
Yem Bitkileri Taksogenetiğinin Temel İlkeleri
(TB034)
5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 4
Yem Bitkileri Yetiştirme Fizyolojisi
(TB562)
4 5 4 5 3 5 4 5 5 4 4 5 5 4
İlişkili ders sayısı / 36 36 36 35 36 36 36 36 36 35 36 35 36 36 36
İlişki ağırlığı 173159142158166153156154156155150152167157
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir