Program Hakkında Bilgi

Tarla Bitkileri Coktora programı, lisans eğitimini tarla bitkileri bölümü veya ziraat fakültesinin diğer bölümlerinde tamamlayan öğrencilerle ile bir yıllık hazırlık programına katılmayı kabul eden diğer fakültelerin tarla bitkileri bölümü çalışma alanları ile ilgili konularda eğitim veren bölümlerin mezunlarına yönelik bir programdır. Programın eğitim-öğretim süresi 2 yıllık ders aşamasını izleyen 2 yıllık tez aşaması olmak üzere 4 yıldır.
Program ISCED Kodu

0810: Agriculture, not further defined (01.0, 01.1 - 6, 62, 620)
Programın Kredisi

240Akts
Programın Süresi

4 Yıl
Programın Özellikleri ve Tanımı

Tarla bitkileri Doktora programı; tarla bitkileri bölümünün çalışma alanına giren konularda lisans eğitimi sırasında horizontal olarak teorik ve uygulamalı bilgilerle donatılmış Ziraat Mühendislerine tarla bitkileri bölümünün çalışma alanlarından birisinde bilgilerini derinleştirme, söz konusu alanda araştırma yapma ve bu araştırmadan elde edilen bulguları yorumlama yeteneği kazandırmayı hedeflemektedir. Program öğrencileri; tahıllar, yemeklik tane baklagiller, endüstri bitkileri ve çayır-mera yembitkileri temel çalşma alanlarından birisi ile ilgili spesifik bir konu hakkındaki bilgilerini derinleştirmekte, güncellemekte ve söz konusu konuda bir tarla veya laboratuar araştırması yürüterek, araştırmadan elde ettiği bulguları Doktora Tezi olarak sunmaktadır.
Egitim Şekli

Bu program Tam Zamanlı bir programdır.