Ders Planı - AKTS Kredileri
* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli, teknik seçmeli ve sosyal seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.


Ders Listesi
Kodu Ders Tür Dil Ders Süresi Kredi AKTS
BYE ZO1 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
BYE ZO2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Zorunlu 3 3 6
DZO 201 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DZO 202 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DZO 203 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DZO 204 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DZO 205 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DZO 206 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DZO 207 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DZO 208 Uzmanlık Alan Dersi Zorunlu 5 0 6
DZOS 101 Seminer Zorunlu 0 0 6
DZOS 102 Seminer Zorunlu 0 0 6
DZOT 301 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DZOT 302 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DZOT 303 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DZOT 304 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DZOT 305 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
DZOT 306 Tez Çalışması Zorunlu 0 0 24
AKTS kredisi toplamı : 216 *

. Yarıyıl Seçmeli Ders Listesi
Kodu Ders Dil Ders Süresi Kredi AKTS
ZO 001 Koyunlarda et üretimi için ıslah yöntemleri 3 3 6
ZO 003 Koyunlarda süt üretimi için ıslah yöntemleri 2 2 6
ZO 004 Küresel Isınma ve hayvancılık 3 3 6
ZO 007 Organik Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği 2 2 6
ZO 010 Beslenme ve Metabolik Bozukluklar 3 3 6
ZO 012 Hayvansal Üretimde Besleme ve Ürün Kalitesi İlişkileri 4 4 6
ZO 013 Endokrin Sistem ve Denetimi 3 3 6
ZO 014 Kanatlılarda Sindirim Fizyolojisi ve Metabolizması 3 3 6
ZO 016 Bilgisayar Uygulamalı Zaman Serilerinin Analizi 3 3 6
ZO 019 R ile Tarımsal Veri Madenciliği 4 4 6
ZO 020 Julia ile Yaşambilimlerinde Derin Öğrenme 2 2 4
ZO 021 Uygulamalı Parametrik Olmayan İstatistik 3 3 6
ZO 024 Çiftlik Hayvanlarında Genetik Laboratuvar Uygulamaları 2 3 6
ZO 025 İleri Moleküler Genetik 3 3 6
ZO 026 Temel Genetik Analiz 3 3 6
ZO 027 Gen Klonlama 3 3 6
ZO 546 Genetik Parametrelerin Tahmini 3 3 6
ZO 550 Küçükbaş Besi İşletmelerinin Projelendirilmesi 3 3 6
ZO 573 Küçükbaşlarda Döl Verimini Artırma Yöntemleri 3 3 6
ZO 595 Rumen Metabolizması 3 3 6
ZO 596 Genetik Analiz 2 2 6
ZO 597 Mikroorganizma Genetiği 2 2 6
ZO 601 İstatistiksel Yorumlama 3 3 6
ZO 615 Biyoinformatiğe Giriş 4 4 6
ZO 628 Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Süt ve Döl Verimliliğini Etkileyen Faktörler ve Bunları Optimize Etme Yolları 3 3 6
ZO 638 Varyans Unsurları Tahmini 3 3 6
ZO 643 Balda Kalite Kontrolü ve Analiz Yöntemleri 2 2 6
ZO 644 Arı Ürünleri Üretim ve Teknolojisi 2 2 6
ZO 645 Bombus Arı Yetiştirme ve Kullanım Teknikleri 2 2 6
ZO 646 Arı, Bitki ve Çevre İlişkileri 2 2 6
ZO 654 Hayvan Beslemede Tercihli Yemleme ve Uygulamaları 3 3 6
ZO 655 Çiftlik Hayvanlarında Yem Tüketimi ve Kontrolü 3 3 6
ZO 657 Sığır Yetiştiriciliğinde İklimsel Elementlerin Üretime Etkisi ve Alınabilecek Önlemler 3 3 6
ZO 658 Küçükbaşlarda Üreme Etkinliği Artırma Teknikleri 3 3 6
ZO 659 Besicilikte Büyüme Fizyolojisi 3 3 6
ZO 660 Karkas Kalitesi Belirleme Yöntemleri 3 3 6
ZO 661 Küçükbaşlarda Besi Teknikleri 3 3 6
ZO 674 Alternatif Kanatlı Yetiştiriciliği 3 3 6
ZO 679 Tavuk Davranışları ve Verim İlişkileri 2 2 6


   Üniversite Tanımlı Dersler    Fakülte/MYO/ENS Tanımlı Dersler    Bölüm Tanımlı Dersler